Dinamik Dashboard

Temel metriklerinizin özetini dinamik gösterge tablosunda istediğiniz tarih aralıklarını seçerek görüntüleyin. Sizin için önemli olan metrikleri ekleyerek özelleştirin. Daha iyi sonuçlar için net, veriye dayalı ve eyleme geçirilebilir öneriler alın. Tüm önerileri ve iyileştirmeleri ekibinize, ajansınıza veya danışmanınıza atayın ve bunların uygulanmasını takip ederek stratejilerinizi optimize edin.

Demo Talep Et
Budget Allocation

Daha Az Yatırımla Daha Fazla Getiri Elde Edin.

Birleşik Kampanyalara Genel Bakış:

Hedeflerinize uygun özelleştirilmiş metrik seçimi ile geliştirilmiş, hem toplu hem de platforma özgü ayrıntılı bir görünüm elde edin.

Stratejik Yatırım Öngörüleri:

Yüksek yatırım getirisi için derinlemesine içgörüler ve aksiyon alınabilir öneriler ile yatırımın nerede artırılacağını ve nerede azaltılacağını gösterir.

Detaylı Veri Analizi:

Tutarlı içgörüler için MMP'lerden ve Google Analytics'ten gelen verileri kanal bazında sorunsuz bir şekilde analiz edin.

Hedef Merkezli Değerlendirme:

Kampanyalar, benzersiz hedeflerine ve ilgili hedef metriklerine göre değerlendirilerek optimum bütçe değeri sağlanır.

Entegre Analitik Perspektifi:

Bütünsel yaklaşımımız panel metriklerini ve analitik metrikleri birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme ortamı sağlar.

Reklam Metriklerine Genel Bakış:

Seçtiğiniz tarih aralığı için harcama, getiri ve ROAS gibi metrikleri almak için reklam hesaplarını hızla tarayın.

Bu Analiz Neden Olmazsa Olmaz?

Orphex'in dinamik gösterge paneli, işletmelere özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş temel metriklere bütünsel bir genel bakış sağlar. Tarih aralıklarının seçilmesini ve temel metriklerin eklenmesini sağlayarak stratejik içgörüleri ve eyleme geçirilebilir önerileri kolaylaştırır. Takipler için görev atama yeteneği, stratejilerin yalnızca formüle edilmesini değil, aynı zamanda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayarak işletmeleri optimize edilmiş performansa ve rekabet avantajı elde etmeye doğru iter.

Net içgörülerle sonuçları artırın!

Zamandan tasarruf edin, daha iyi kararlar alın ve kampanyalarınızı daha hızlı ölçeklendirin.

  • Hızlı Entegrasyon
  • Veriye Dayalı İçgörüler
  • Aksiyon Alınabilir Öneriler
  • 20+ Analiz