Orphex Ekibi ve CEO'sundan Uzman Görüşler

Orphex'in arkasındaki beyinlerden değerli bilgiler edinin. Ekibimiz ve CEO'muz uzmanlıklarını paylaşarak size dijital pazarlama başarısı için en son trendleri, derinlemesine makaleleri ve uygulanabilir stratejileri sunuyor.

October 16, 2023

Keeping up with Novelties of the Human-centric Marketing Era

In an era marked by rapid technological advancements, including AI, it’s clear that the future of marketing lies not just in technology itself but in how we harness it to connect with people on a deeper level. Brands like Google, Meta, and TikTok showcase AI’s prowess in crafting personalized experiences that captivate audiences. Yet, the surge towards a privacy-first marketing era heralds a pivotal shift: marketers must step into the role of strategists and empathetic analysts, orchestrating campaigns that resonate on a human level while leveraging AI for executional excellence.

Mar 20, 2024

Harnessing Embeddings and Vector Spaces to Decode Marketing Intent

One of the most significant challenges we face lies in deciphering the intent behind a myriad of consumer search queries. This challenge is not just about volume but the diversity and subtlety of language consumers use to express their needs. Consider the task of understanding and responding to searches related to a common desire: finding the perfect pair of running shoes.

Apr 25, 2024

Going Beyond Averages: The Nuances of Ad Creative Effectiveness and Fatigue Detection

Understanding ad creative performance has transcended luxury to become a necessity. Metrics such as click-through rates (CTR), engagement rate, video view rate, and hold ratio — hook rate offer crucial insights into your ads’ resonance with the target audience. Yet, relying solely on average performance metrics can be misleading due to creative fatigue — a phenomenon where viewers become desensitized to an ad after repeated exposure, diminishing its effectiveness. This article explores the nuances of ad creative effectiveness and fatigue detection, empowering marketers with deeper insights.

Apr 25, 2024

Cracking the Code of Creative Performance - A Deep Dive for Fashion Advertisers

In the fiercely competitive world of fashion advertising, crafting compelling creatives is just half the battle. Understanding what truly drives performance is the key to unlocking the full potential of your campaigns.

Orphex'e Sorun: Sizin Sorularınız, Bizim Uzmanlığımız

Tam olarak ihtiyacınız olan cevapları bulmakta zorlanıyor musunuz? Orphex cevap vermek için burada!

Dijital pazarlamanın sürekli değişen bir sektör olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dijital pazarlama stratejileri, veri analizi, ölçümleme ve daha fazla konuda sorularınızı yanıtlamaları için uzmanlarımızla birlikte yanınızdayız.

E-posta*
Şirket Adı*
Şirketteki Rolünüz*
Sorunuz*

Bilginin Paylaştıkça Büyüdüğüne İnanıyoruz

Sorunuzu gönderin, biz de bir öğrenme ve büyüme topluluğunu teşvik etmek için sosyal medya platformlarımızda içgörülerimizi paylaşalım!

Bizi takip edin, bizimle birlikte öğrenin ve veriye dayalı bilgelikle gelişen bir topluluğun parçası olun.

Net içgörülerle sonuçları yönlendirin!

Zamandan tasarruf edin, daha iyi kararlar alın ve kampanyalarınızı daha hızlı ölçeklendirin.